ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
Διαγωνισμός φωτογραφίας
Suzuki Ignis

 
 
Τι πρέπει να κάνετε : Πρέπει να αναρτήσετε μια φωτογραφία στο Facebook ή στο Instagram που να περιέχει το Ignis σας με περιγραφή της φωτογραφίας τυχόν σχόλια που θέλετε να προσθέσετε, αλλά θα πρέπει να εντάξετε και τις δύο αυτές λέξεις #SuzukiChaniotis #BestIgnisPhoto.
 
Τι κερδίζετε : Την πλήρως αναβαθμισμένη SD GPS card 2018 που περιέχει την πλοήγηση και τους χάρτες της Ευρώπης.
 
Επιλογή και ανακοίνωση των νικητών : Οι δύο φωτογραφίες που θα συγκεντρώσουν τα περισσότερα Likes (αντιστοίχως η μια στο Facebook και η άλλη στο Instagram) θα είναι αυτές που θα κερδίσουν το διαγωνισμό. Οι νικητές θα ανακοινωθούν το Σάββατο 3/3 στις 13:00.
 
 
Όροι Συμμετοχής
- Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλοι οι ιδιοκτήτες του νέου Suzuki Ignis.
- Οι φωτογραφίες και τα πνευματικά δικαιώματα αυτών, πρέπει να ανήκουν στους ίδιους, να μην παραβαίνουν διατάξεις της νομοθεσίας και να μην είναι προσβλητικές ή ανήθικου περιεχομένου.
-Κάθε συμμετέχων ρητά συναινεί στη χρήση του ονόματός του και της φωτογραφίας του, άνευ οποιουδήποτε χρηματικού ανταλλάγματος στα πλαίσια διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού.
-Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει με μία η και περισσότερες φωτογραφίες.
-Όλες οι φωτογραφίες γίνονται δεκτές στον διαγωνισμό, ανεξαρτήτως τύπου ή μέσου (κινητού ή φωτογραφικής μηχανής).
-Διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την Τετάρτη 1η Φεβρουαρίου 2018, έως και τo Σάββατο 3η Μαρτίου 2018 11:00πμ. Διευκρινίζεται ρητά ότι μετά την λήξη του διαγωνισμού, οι συμμετοχές είναι αυτοδικαίως άκυρες.
 
Στις περιπτώσεις όπου οι νικητές του διαγωνισμού…
 
-Δεν παρεβρεθούν στην εκδήλωση που θα λάβει χώρα στις εγκαταστάσεις μας όπου θα ανακοινωθούν οι νικητές και θα παραλάβουν τα δώρα τους.
-Δεν είναι σύμφωνοι με τους όρους του διαγωνισμού.
-Αρνηθούν να παραλάβουν το δώρο τους.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, τότε τα πρόσωπα αυτά χάνουν οριστικά το δικαίωμά τους για το δώρο το οποίο θα μεταβιβασθεί στους επόμενους νικητές.
 
Ο διαγωνισμός δεν έχει καμία εμπορική σκοπιμότητα και διοργανώνεται με σκοπό να αναδείξει τον ιδιαίτερο «χαρακτήρα» και τις δυνατότητες του Suzuki Ignis. 
 
Η συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό αυτομάτως σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή των προαναφερθέντων όρων συμμετοχής στο σύνολό τους.